Pişirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Fırın içerisine dereceler dikkatli şekilde yerleştirilmeli ve birbirleri arasında 20–25 mm mesafe olmalıdır.

Pişirmede Dikkat Edilecek Hususlar

⋅ Derecelerin üzeri numaralanmalı ve derecelerle ilgili çizelge oluşturulmalıdır.

⋅ Fırın içerisine dereceler dikkatli şekilde yerleştirilmeli ve birbirleri arasında 20–25 mm mesafe olmalıdır.

⋅ Dereceler fırın rezistanslarına çok yakın konmamalıdır.

⋅ Pişirme işlemi ara vermeden tamamlanmalıdır.

⋅ Isıtma işlemleri kademeli olarak yapılmalıdır.

⋅ Fırın sıcaklığı dökümde kullanılacak madenin döküm sıcaklığının 80-100 derece üzerine kadar ısıtılmalı bu sıcaklıkta 2-3 saat bekletildikten sonra sıcaklık döküm sıcaklığına düşülmelidir.

⋅ Pişirme normal fırınlarda yapılacaksa zaman zaman derecelerin yer ve konumları değiştirilmeli ve homojen ısınma sağlanmalıdır.

⋅ Pişirme sırasında oluşacak gazın dışarıya atılması için gerekli önlem alınmalıdır.

⋅ Pişirme işlemlerinde üretici firmanın önerdiği sıcaklık ve zaman aralığına dikkat edilmelidir.

⋅ Pişirme işlemi sırasında gaz çıkışına dikkat edilmeli gaz veya buhar çıkışı tamamlanana kadar pişirme işlemine devam edilmelidir.

⋅ Pişirme işlemi sonunda derece fırından alınmamalı döküm sıcaklığındaki fırında bekletilmedir. Fırında alınan derece fazla ısı değişikliğine uğramadan döküm işlemine geçilmelidir.

Pişirmede Dikkat Edilecek Hususlar