Loading...

Goldstar Omega

Gold Star Omega + en aşırı sıcaklıklarda dahi mükemmel sonuçlar veren en çok dikkat ve ilgi gerektiren zorlu koşullarla başedebilmek üzere formüle edilmiştir. Omega +’ın en yüksek kalitede dökümlerin üretimini ve Ana Kalıpların çoğaltılabilmesini sağlamak üzere ısıl genleşme, geçirgenlik ve tane boyu dağılımı optimize edilmiştir. Omega + döküm alçıları arasında en yüksek mineralleştirilmemiş Kristobalit içeriğine sahip olandır. Gold Star, döküm alçısını üretmek için gerekli hammaddeler ve kimyasallar üzerine yapılan uzun araştırmalar neticesinde formülize edilen Omega+’ın bugüne kadar üretilmiş en iyi döküm alçısı olduğuna inanmaktadır.

Goldstar

Omega+

Goldstar XXX

Gold Star XL

Gold Star GemSet

Gold Star Resincast

Quantum